News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่

ในพื้นที่ให้บริการ Node มหาโพธิ์ และ Node หนองใหม่

อัดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน พร้อมขนของรางวัลแจกลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมในบูธทุกราย

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่

มีลูกค้า ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดี พร้อมขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

ซึ่่งพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่