CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

3BB นครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขต อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต คุณสุรวิทย์ วิชช์วัฒนางกูร ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า คุณณรงค์ ณ นุวงศ์ ผู้จัดการส่วนงานวางแผน คุณกมลนิตย์ เทียนชัย ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า และพนักงาน จัดกิจกรรม "กลุ่มบริษัทจัสมิน ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อแจกถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 100 ถุง ให้กับผู้ประสบภัยบ้านบางบูชา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้นำของชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 คุณสุทธิชัย ชื่นชม ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และผู้นำชุมชน นำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเข้ารับถุงยังชีพ
ในโอกาสนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการสถานี คุณวิรัตน์ นิ่มวิจิตร ในการเข้าร่วมแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนดังกล่าวอีกด้วย

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ >>